Velibor Bošković
Izvršni direktor, Naučno - tehnološki park Crne Gore

Velibor Bošković je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer menadžment, na kojem je i pohađao postdiplomske studije. Profesionalnu karijeru je započeo još kao student na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, angažujući se na brojnim nastavnim i projektnim aktivnostima u oblasti javnog i poslovnog sektora. Svoj karijerni angažman posvetio je unapređenju preduzetničkog i inovacionog ekosistema u Crnoj Gori, obavljajući dužnost izvršnog direktora prvog biznis inkubatora „Inventivnost“ u Crnoj Gori smještenog u Podgorici i to od 2008. do 2013. godine. Nakon ovog angažmana preuzima dužnost izvršnog direktora Inovaciono-preduzetničkog centra „Tehnopolis“ u Nikšiću i to od 2013. do 2016. godine. Od 2016. godine preuzima funkciju izvršnog direktora najveće sportske organizacije u Crnoj Gori, Fudbalskog kluba „Budućnost“ Podgorica,  koju je obavljao sve do maja 2019. godine, kada je od strane Vlade Crne Gore imenovan za izvršnog direktora prvog Naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori. Na toj poziciji se i trenutno nalazi. U okviru inovaciono-preduzetničkog eksosistema i jačanja njegovih potencijala, obavljao i dužnost predsjednika Odbora direktora IPC “Tehnopolis” iz Nikšića. Posvećen je ideji jačanja preduzetništva kroz unapređenje inovacionih aktivnosti i jačanja konkurentnosti privrede sa posebnim akcentom na razvoj IT zajednice u Crnoj Gori