Vladan Tabaš
Osnivač i izvršni direktor kompanije Čikom informatički inženjering

Vladan je osnivač i izvršni direktor kompanije Čikom informatički inženjering osnovane 1993. godine

Inicijator osnivanja i prvi je predsjednik Odbora za ICT u PKCG, a u dva mandata i član Upravnog odbora Komore.  Sada je član Skupštine Privredne komore Crne Gore i Odbora za ICT. Član je Izvršnog i Upravnog odbora AMM-a (Asocijacija menadžera Crne Gore) i predsjednik Odbora za digitalnu transformaciju AMM-a.

Član je AmCham-a sa aktivnim učešćem u radu Komiteta za borbu protiv sive ekonomije i Komiteta za digitalnu transformaciju (jedan od tri inicijatora osnivanja).

Vladan Tabaš je jedan od inicijatora osnivanja „Digitalne koalicije za digitalnu Crnu Goru“ koja je u početnoj fazi formiranja.

Dugogodišnji je član organizacionog odbora Naučno-stručnog skupa „IT Tehnologije – Žabljak“ i organizacionog odbora Naučno – stručnog skupa „MECCO“

Član je Operativnog tima za izradu Strategije digitalne transformacije Crne Gore za 2022 – 2026. godine

Koordinator je radnog tima za operativni cilj „Razvoj i rast ICT ekonomije u CG“, Strategija digitalne transformacije Crne Gore 2022-2026.

Dobitnik je specijalnog priznanja  “Digitalni lider Crne Gore za 2018. godinu”, Asocijacije menadžera Crne Gore.