Željko Kišić
član Uprave UniCredit Bank a.d. Banja Luka nadležan za Maloprodaju i korporativno bankarstvo

Željko Kišić, član Uprave UniCredit Bank a.d. Banja Luka, nadležan za Maloprodaju i korporativno bankarstvo.

Posjeduje dugogodišnje iskustvo u bankarstvu, a na mjesto člana Uprave UniCredit banke Banja Luka došao je iz UniCredit Bank Srbija, gdje je obavljao funkciju direktora Direkcije za poslovanje sa srednjim privrednim društvima, u okviru Sektora poslovanja sa privredom. Prethodno, Željko je obavljao rukovodeće funkcije na više pozicija u okviru poslovnog područja Rizika i to kao direktor Odjela za odobrenje plasmana velikim privrednim društvima, a zatim i direktor Direkcije za kreditna odobrenja i finansijsku analizu klijenata pravnih lica. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je odbranio i magistarsku tezu na temu Kreditnog rizika u svjetlu modernog bankarskog poslovanja.

Oženjen je, otac troje djece.